کلیه کلاس های استاد ظاهری (تربیت بدنی برادران) در روز سه شنبه مورخ ٩٦/٠٢/۱۹ تشكيل نمي گردد.

زمان تشكيل كلاس جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.