دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد: جهت انجام امور پژوهشی وپایان نامه در روزهای دوشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به دفتر پژوهشی نزد جناب آقای خناری مراجعه فرمایید.