دانشجویان گرامی:
با توجه به تقارن فصل امتحانات پایان ترم با ماه مبارک رمضان، کلیه امتحانات ترم جاری از روز یکشنبه مورخ ۲۷ خرداد آغاز میگردد و دانشجویان از تاریخ ۲۰ خرداد جهت دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.