کلیه کلاس های استاد سرکار خانم رحیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۹ تشكيل نمي گردد.

زمان تشكيل كلاس جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.