کلیه کلاس های استاد مهرداد احمدی در روز دوشنبه مورخ ٩٦/٠٢/۱۱تشكيل نمي گردد.

زمان تشكيل كلاس جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.