کلیه کلاس های استاد مجتبي عبدي در روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٢/٠٧ تشكيل نمي گردد.

زمان تشكيل كلاس هاي جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.