کلاس اصول سرپرستی استاد امینی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۳ تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی: یکشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۴ برگزار می گردد