قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ که در نیمسال ۹۵۲ درس سمینار را اخذ نموده‌اند می‌رساند، جهت تصویب موضوع سمینار حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۲/۱۵ فرصت دارند فرم سمینار را پس از تایید مدیر گروه به امور پژوهش تحویل دهند.

لازم به ذکر است زمان فوق قابل تمدید نبوده و عواقب ناشی از عدم رعایت زمانبندی فوق به عهده شخص دانشجو می‌باشد.