ضمن عرض تبریک برای کلیه پذیرفته شدگان محترم تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۹۵ به اطلاع می رساند، جهت ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۷ با در دست داشتن مدارک ذیل از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعد ازظهر به اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی علامه طبرسی مراجعه فرمایید:

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:

۱-اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد.

۲- اصل شناسنامه وکارت ملی و دو سری فتوکپی از تمامی صفحات آن

۳- ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری (برای آقایان ۱۲ قطعه عکس الزامیست)

۴- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مشخص می کند.

۵- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

تبصره‌۱- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتواي فرم *ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.

 

تبصره ۲– آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه به هنگام ثبت‌نام و شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام ۹۴/۸/۹ لغايت ۹۴/۸/۱۸) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ ۹۵/۶/۳۱ فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه ۲۸ دفترچه راهنماي (شماره ۱) اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌۰) تا (۲۰) تا تاريخ ۹۵/۶/۳۱ توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و  قبلاً به تاييد مسئول ذيربط رسيده است را در زمان ثبت‌نام ارائه نمايند.

توجه: كليه پذيرفته شدگان مي بايست در زمان مقرر براي ثبت نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان در تاريخ هاي تعيين شده براي ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام و ادامه تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

 

 * زمان شروع کلاس ها از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۷ می باشد.