قابل توجه دانشجویانی که با استاد عموزاد درس دارند میرساند:

کلیه کلاس های استاد در روز ۴ شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۵ تشکیل نمیگردد.

زمان تشکیل کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.