قابل توجه دانشجویانی که با استاد قدرت امینی درس دارند میرساند:

کلیه کلاس های استاد در روز ۵ شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۹ تشکیل نمیگردد.

زمان تشکیل کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.