قابل توجه دانشجویانی که با استاد ابوالقاسم قربانی درس دارند میرساند:

کلیه کلاس های استاد در روز ۴ شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۸ تشکیل نمیگردد.

زمان تشکیل کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.