قابل توجه دانشجویان گرامی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اعلام زمان انتخاب واحد

مناسبات آموزشي نيمسال دوم
بازه زمانی پرداخت شهریه تا پنج شنبه ۱۵/۱۱/۹۴
شروع انتخاب واحد اینترنتی پنج شنبه ۱۵/۱۱/۹۴ لغايت

یکشنبه ۱۸/۱۱/۹۴

حضور مدیران گروه (مشاوره آموزشی) ۱۷/۱۱/۹۴ لغایت ۲۱/۱۱/۹۴
شروع کلاس ها شنبه ۲۴/۱۱/۹۴
حذف و اضافه اینترنتی شنبه ۰۸/۱۲/۹۴ لغايت

دوشنبه ۱۰/۱۲/۹۴

حذف اضطراری شنبه ۰۴/۰۲/۹۵ لغایت

پنجشنبه ۰۹/۰۲/۹۵

صدورکارت ورود به جلسه امتحان شنبه ۰۸/۰۳/۹۵
پایان کلاسها

پنجشنبه ۲۰/۰۳/۹۵